HEPI

Specijali

ABB: VODEĆE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJIREFLECTA: Inovacijama do bolje svjetlostiHEP OPSKRBA: ENERGIJA MEĐU NAMA
GREEN MARK - SIGN OF EXCELLENCE je vodeća hrvatska oznaka za izvrsnost u zelenom gospodarstvu, a koja se dodjeljuje za usluge i proizvode s izrazito izraženom komponentom održivosti. Oznaka se može dodijeliti za cjelokupno poslovanje pravnog subjekta ili za pojedinačne brendove.
U Hrvatskoj je zaključno s 2014. godinom ukupno 83 nositelja te oznake, a ona je tijekom 2012. godine dodijeljena za 14 subjekata, 2013. godine za 42 subjekta, dok je 2014. godine dodijeljena za 27 subjekata.

Analizirajući subjekte odnosno nositelje oznake prema njihovoj temeljnoj djelatnosti, prvo mjesto zauzima prerađivačka industrija (20 nositelja), potom ju slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (18 nositelja) te djelatnosti trgovine na veliko i malo (7 nositelja). Četvrto mjesto dijele subjekti čija je temeljna djelatnost ona u području pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (5 nositelja) te u području javne uprave i obrane; obvezno socijalno osiguranje (5 nositelja). Peto mjesto dijele subjekti čija je temeljna djelatnost u području informacija i komunikacija (4 nositelja), obrazovanja (4 nositelja) te djelatnost opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (4 nositelja).

Najmanji interes za stjecanjem oznake kvalitete u zelenom gospodarstvu u Hrvatskoj imaju subjekti čija je primarna financijska djelatnost i djelatnost osiguranja, ostale uslužne djelatnosti, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo te djelatnost poslovanja nekretninama (po 1 nositelj). Ipak, GREEN MARK je prisutan u 17 od 21 gospodarskog područja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007).

Nositelji ističu kako je GREEN MARK postao bitan faktor u kreiranju objektivnih mjerila po pitanju održivog razvoja te kako je vrlo vrijedan za imidž komunikaciju. Dodaju i kako oznaka prati globalnu politiku njihovog poslovanja odnosno da potvrđuje kako tehnološka rješenja koja razvijaju imaju i stvarne ekološke učinke. Kako u ovim ocjenama, tako su nositelji suglasni i u ocjeni da GREEN MARK predstavlja vrijedno priznanje i neospornu potvrdu ekološkog odnosno u cijelosti održivog usmjerenja kojim se vode.

GREEN MARK rezultat je rada hrvatskih stručnjaka i posebno je važno istaknuti kako najveći interes za stjecanjem prava na korištenje i isticanje oznake dolazi od tvrtki čija je temeljna djelatnost iz područja prerađivačke industrije. To je pokazatelj kako hrvatska industrijska poduzeća žele istaknuti svoju komparativnu prednost - primjenu najviših standarda energetske učinkovitosti i zaštite okoliša - bilo u samom proizvodnom procesu odnosno proizvodima i tehnologijama koje stavljaju na tržište.

Naš je cilj s GREEN MARK-om dosegnuti tržište cijele Europske unije i postati lider u nezavisnoj valorizaciji zelenog gospodarstva s aspekta usluga, proizvoda, tehnologija te poslovnih procesa.
Zainteresirani kandidati u prvoj fazi dodjele GREEN MARK-a dužni su ispuniti Zahtjev za dodjelu oznake za izvrsnost u zelenom gospodarstvu. GREEN MARK plaća se u jednokratnom iznosu od 20.000,00 HRK + PDV za svih pet godina korištenja. Ukoliko je potrebno, dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na tm.foscrot@foscrot.com ili pozivom na broj 099-325-1075.
Nositelji Green Mark-a (2012.-2017.):
Nositelji Green Mark-a (2012.-2017.):
RB Tvrtka/Institucija Oblik pravne osobe Period korištenja
1
BIOVEGA d.o.o. 15.04.2012.-15.04.2017.
2
BIO-ZRNO d.o.o. 15.04.2012.-15.04.2017.
3
EKO PRIJEVOZ d.o.o. 15.04.2012.-15.04.2017.
4
EKOPLANET d.o.o. 15.04.2012.-15.04.2017.
5
EPIEC samostalna djelatnost 15.04.2012.-15.04.2017.
6
GBC CROATIA udruga 15.04.2012.-15.04.2017.
7
KNAUF INSULATION d.o.o. 15.04.2012.-15.04.2018.
8
MAKRONOVA d.o.o. 15.04.2012.-15.04.2017.
9
PLANETOPIJA d.o.o. 15.04.2012.-15.04.2017.
10
SOLARIS d.d. 27.09.2012.-27.09.2017.
11
SZ - GRAĐEVINSKI FAKULTET       
ustanova 15.04.2012.-15.04.2017.
12
TEHNOPLAST PROFILI d.o.o. 15.04.2012.-15.04.2017.
13
TRIGRANIT LANIŠTE d.o.o. 27.07.2012.-27.07.2017.
* 01.03.2015. godine iz Registra je brisana Banco Popolare Croatia d.d..
Nositelji Green Mark-a (2013.-2018.):
Nositelji Green Mark-a (2013.-2018.):
RBTvrtka/InstitucijaOblik pravne osobePeriod korištenja
1 24SATA d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
2 ABB d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
3 BOR-PLASTIKA d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
4 BROKULA &  Ž d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
5 CAPAROL d.o.o. 08.04.2013.-08.04.2013.
6 CONVERSUS d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
7 CROWE HORWATH d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
8 DOGMA NEKRETNINE d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
9 DQS ZAGREB d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
10 DUCATI KOMPONENTI d.o.o. 18.11.2013.-18.11.2018.
11 EDC d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
12 ELKA d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
13 FRAN'S REEF obrt 27.09.2013.-27.09.2018.
14 GEA INTERNATIONAL d.o.o. 23.04.2013.-23.04.2018.
15 GEC d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
16 GRAD PAG jedinica lokalne uprave 27.09.2013.-27.09.2018.
17 HEP OPSKRBA d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
18 HEP OPSKRBA d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
19 HF EKO ETNO GRUPA d.o.o. 27.09.2013.-27.09.2018.
20 HLADNI VAL d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
21 HOTEL PICOK d.o.o. 27.09.2013.-27.09.2018.
22 HRVATSKI INTERIJERI d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
23 ICE STUDIO d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
24 ILOČKI PODRUMI d.d. 27.09.2013.-27.09.2018.
25 KERAMIKA MODUS d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
26 KLASTER MEDICINSKOG TURIZMA d.o.o. 27.09.2013.-27.09.2018.
27 MADRONIS d.o.o. 10.05.2013.-10.05.2018.
28 NOVENA d.o.o. 27.09.2013.-27.09.2018.
29 PANONSKO MORE d.o.o. 27.09.2013.-27.09.2018.
30 PEUGEOT HRVATSKA d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
31 PJER d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
32 PROGRAM SAVA d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
33 REMONDIS MEDISON d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
34 RIVIERA ADRIA d.d. 22.04.2013.-22.04.2018.
35 ROBERT BOSCH d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
36 SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. 23.04.2013.-23.04.2018.
37 SOLARNI PROJEKTI d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
38 SZ - GRAĐEVINSKI FAKULTET ustanova 22.04.2013.-22.04.2018.
39 TELEKTRA d.o.o. 28.01.2013.-28.01.2018.
40 TZ GRADA NINA ustanova 27.09.2013.-27.09.2018.
41 UPGRADE ENERGY d.o.o. 15.04.2013.-15.04.2018.
42 VR ENBEKON d.o.o. 22.04.2013.-22.04.2018.
Nositelji Green Mark-a (2014.-2019.):
Nositelji Green Mark-a (2014.-2019.):
RB
Tvrtka/InstitucijaOblik pravne osobePeriod korištenja
1
AVANT CARd.o.o.13.08.2014.-13.08.2019.
2 DELOITTE d.o.o. 20.03.2014.-20.03.2019.
3 DOMINKOVIĆ & PARTNERI    d.o.o. 11.04.2014.-11.04.2019.
4 DOMUS PLUS d.o.o. 23.05.2014.-23.05.2019.
5 EKO-FS grupa j.d.o.o. 10.04.2014.-10.04.2019.
6 ENERGY PLUS d.o.o. 25.11.2014.-25.11.2019.
7 ERA GRUPA d.o.o. 10.04.2014.-10.04.2019.
8 G.A.D. PRODUKCIJA d.o.o. 25.09.2014.-25.09.2019.
9 GEC GP d.o.o. 20.03.2014.-20.03.2019.
10 GRAD ZAGREB jedinica lokalne uprave 02.01.2014.-02.01.2019.
11 HEP-OPSKRBA d.o.o. 10.04.2014.-10.04.2019.
12 ILIRIJA d.d. 25.09.2014.-25.09.2019.
13 KATAPULT PROMOCIJA d.o.o. 25.09.2014.-25.09.2019.
14 LEMAX d.o.o. 25.09.2014.-25.09.2019.
15 MIREO d.d. 10.04.2014.-10.04.2019.
16 MUZEJ KRAPINSKIH NEAN. ustanova 25.09.2014.-25.09.2019.
17 NATIVA MEDIA j.d.o.o. 10.04.2014.-10.04.2019.
18 O.D. BLMS** d.o.o. 15.12.2014.-15.12.2019.
19 OPTIMUS-PLUS                    d.o.o. 02.01.2014.-02.01.2019.
20 REFLECTA INTELIGENTNI SISTEMI d.o.o. 27.11.2014.-27.11.2019.
21 SLINK obrt 10.04.2014.-10.04.2019.
22 SVEUČILIŠTE U SPLITU – FESB ustanova 08.12.2014.-08.12.2019.
23 STELLA MEDITERRANEA d.o.o. 25.09.2014.-25.09.2019.
24 SUSTAV JAVNIH BICIKALA d.o.o. 10.04.2014.-10.04.2019.
25 TIP KREATIVA d.o.o. 25.09.2014.-25.09.2019.
26 TZ GRADA ZAGREBA ustanova 25.09.2014.-25.09.2019.
27 TZ GRADA SOLINA ustanova 25.09.2014.-25.09.2019.
** Puni naziv: Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko društvo s ograničenom odgovornošću
Nositelji Green Marka-a (2015.-2020.):
Nositelji Green Mark-a (2015.-2020.):
RB
Tvrtka/InstitucijaOblik pravne osobePeriod korištenja
1 ACT PRINTLAB
d.o.o. 20.03.2015.-20.03.2020.
2 AVIAF GRADNJA                          
d.o.o. 20.03.2015.-20.03.2020.
3
ČISTA VODA
d.o.o.
28.05.2015.-28.05.2020.
4
HEP OPSKRBA
d.o.o. 20.03.2015.-20.03.2020.
5
GENIJATOR
j.d.o.o.07.11.2015.-07.11.2020.
6
KIMI USLUGE j.d.o.o. 20.03.2015.-20.03.2020.
7
PRIRODA LIJEČI
d.o.o.
23.04.2015.-23.04.2020.
8
SOLARIS PONS d.o.o. 20.03.2015.-20.03.2020.

Komentari

4000 znakova
HEP KORISNICKA
DRIVES RIGHT

Najnovije

REFLECTA RIGHT

Prijava na newsletter

ABB WIND NOVI

Najčitanije

CAPAROL 300-1
HEP OPSKRBA 2