ABB WIND TOP NOVI

Specijali

ABB: VODEĆE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJIREFLECTA: Inovacijama do bolje svjetlostiHEP OPSKRBA: ENERGIJA MEĐU NAMA

Business

HERA o smanjenju varijabilnog dijela opskrbne marže plinom za 31.7 posto

HERA o smanjenju varijabilnog dijela opskrbne marže plinom za 31.7 posto
10. ožujka 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati do 15. ožujka 2017. godine.
Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: važeća Metodologija) Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) donijela je 2014. godine, uz izmjene i dopune u 2015. i 2016. godini. Važećom Metodologijom određuje se, između ostalog, struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom te način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom.

Izmjene Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 16/17) (dalje: Zakon) donesene u veljači 2017. neposredni su povod za donošenje nove Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: nova Metodologija). Zakonom donesenim u veljači 2017. produžava se prijelazno razdoblje u kojemu opskrbljivače u obvezi javne usluge plinom opskrbljuje opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina. Zakonom je određeno da opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina određuje Vlada Republike Hrvatske na temelju rezultata natječaja kojeg provodi Ministarstvo, u suradnji s HERA-om i operatorom tržišta plina. Sukladno odredbama Zakona, do određivanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina na temelju natječaja, za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina određen je energetski subjekt HEP d.d. Zakon također omogućava da opskrbljivači u obvezi javne usluge plin nabavljaju i na tržišnim osnovama.

Vlada Republike Hrvatske je na 23. sjednici održanoj 28. veljače 2017. donijela Odluku o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina (HEP d.d.) dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo ("Narodne novine", broj 18/17). Ta cijena plina određena je za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. u iznosu od 0,1809 kn/kWh. Cijena plina je do 31. ožujka 2017. godine, također utvrđena odlukom Vlade Republike Hrvatske, iznosila 0,1734 kn/kWh.

Sukladno odredbama važeće Metodologije krajnja cijena plina za kupce koji koriste javnu opskrbu, sastoji se od troška nabave plina, troška distribucije plina i troška opskrbe plinom. Prijedlogom nove Metodologije zadržava se ovakva struktura krajnje cijene plina. Način određivanja troška distribucije plina i troška opskrbe plinom, propisan važećom Metodologijom, zadržava se i u Prijedlogu nove Metodologije.

Temeljem provedenih analiza HERA je utvrdila da je moguće provesti smanjenje jediničnog troška opskrbe plinom na način da varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom iznosi 0,0097 kn/kWh (bez PDV-a), dok bi iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom za svaki tarifni model ostao nepromijenjen.

Odlukom o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo ("Narodne novine", broj 18/17) trošak nabave plina povećan je s 0,1734 kn/kWh na 0,1809 kn/kWh, odnosno za 0,0075 kn/kWh, što predstavlja 4,3%. To povećanje imalo bi za posljedicu povećanje prosječne cijene plina za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za 3% od 1. travnja 2017., s obzirom da navedena komponenta čini udio u prosječnoj cijeni plina za krajnje kupce od oko 70%.

Smanjenjem varijabilnog iznosa i zadržavanjem nepromijenjen fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom koje predlaže HERA, prosječni ukupni jedinični trošak opskrbe plinom na razini svih 34 opskrbljivača u obvezi javne usluge iznosi 0,0112 kn/kWh. Navedeno predstavlja smanjenje prosječnog ukupnog jediničnog troška opskrbe plinom od 0,0052 kn/kWh, odnosno za 31,7%. Ovo smanjenje utječe na smanjenje prosječne cijene plina za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za 2,1%, s obzirom da navedena komponenta čini udio u prosječnoj cijeni plina za krajnje kupce od oko 5%.

Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina koju je HERA donijela u prosincu 2016. godine prosječni trošak distribucije plina, koji čini udio u prosječnoj cijeni plina za krajnje kupce od oko 25%, od 1. siječnja 2017. smanjen je za 0,0027 kn/kWh.

Autor/Izvor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / FOSCROT / HERA

Komentari

4000 znakova
HEP KORISNICKA
MNS RIGHT NOVA

Najnovije

Prijava na newsletter

ABB WIND NOVI

Najčitanije

CAPAROL
HEP OPSKRBA 2