HEPI

Specijali

ABB: VODEĆE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJIREFLECTA: Inovacijama do bolje svjetlostiHEP OPSKRBA: ENERGIJA MEĐU NAMA

Politika

Marjanović: Sutrašnji govor predsjednika Europske komisije o stanju Unije naznačit će i stanje u energetskoj, okolišnoj i prometnoj politici EU-a do 2025.

Marjanović: Sutrašnji govor predsjednika Europske komisije o stanju Unije naznačit će i stanje u energetskoj, okolišnoj i prometnoj politici EU-a do 2025.
Zagreb/Bruxelles, 12. rujna 2017. - Predsjednik Saveza za energetiku Hrvatske i glavni urednik portala croenergo.eu Tomislav Marjanović u kontekstu energetskog, okolišnog i prometnog sektora analizira scenarije predstavljene u "Bijeloj knjizi o budućnosti Europe", a koji će se (scenariji) dodatno razmatrati u sutrašnjem govoru predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera o stanju Unije 2017. Zanimljivo, svih pet scenarija spominje povezane automobile čime se nagovještava nova etapa tehnološkog napretka na razini (moguće) cijelog EU-a.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker sutra će u Europskom parlamentu održati govor o stanju Unije. Nakon opširne rasprave diljem našega kontinenta održane na Twitteru (#FutureofEurope) u kojoj su sudjelovali građani, Europski parlament, nacionalni parlamenti, tijela lokalne i regionalne vlasti te civilno društvo u cjelini, predsjednik će na temelju iznesenih ideja predstaviti svoje osobne stavove o budućnosti Europe i svoje prioritete u sljedećoj godini.

Svake godine u rujnu predsjednik Europske komisije u Europskom parlamentu drži govor o stanju Unije, u kojem se osvrće na postignuća u protekloj godini i predstavlja prioritete za iduću godinu. U njemu predsjednik izlaže i načine na koje Komisija namjerava odgovoriti na najvažnije izazove s kojima se Europska unija suočava. Nakon govora slijedi plenarna rasprava kojom započinje dijalog Komisije s Parlamentom i Vijećem kako bi se pripremio radni program Komisije za iduću godinu.

Utemeljen u Ugovoru iz Lisabona, govor o stanju Unije predviđen je Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije iz 2010. Tim je sporazumom predviđeno i to da predsjednik Komisije predsjedniku Europskog parlamenta i predsjedništvu Vijeća šalje pismo namjere u kojem su podrobno izložene mjere koje Komisija namjerava poduzeti putem zakonodavnih i drugih inicijativa do kraja sljedeće godine (u ovom slučaju do kraja 2018.).
EK1209_1.jpg
Ideje iznesene u dokumentu pod nazivom "Bijela knjiga o budućnosti Europe", objavljenom 1. ožujka ove godine, dodatno će se razmatrati u sutrašnjem govoru predsjednika Junckera o stanju Unije, a prije nego što bi se mogli donijeti prvi zaključci na sastanku Europskog vijeća u prosincu 2017. To će pridonijeti odlučivanju o daljnjem djelovanju koje će se predstaviti do izbora za Europski parlament u lipnju 2019.

U Bijeloj knjizi razmatra se način na koji će se Europa mijenjati u sljedećem desetljeću, od utjecaja novih tehnologija na društvo i radna mjesta, preko preispitivanja globalizacije, do sigurnosnih pitanja i rasta populizma. Izbor s kojim se suočavamo jasno je iznesen: ili će nas ti trendovi ponijeti ili ćemo ih prihvatiti i iskoristiti nove mogućnosti koje nam donose. Stanovništvo i gospodarska važnost Europe opadaju, dok drugi dijelovi svijeta rastu. Do 2060. nijedna država članica neće činiti niti 1% svjetskog stanovništva, što je uvjerljiv razlog da se trebamo držati zajedno kako bismo postigli više. Napredak Europe u njezinoj ulozi pozitivne svjetske sile i dalje će ovisiti o njezinoj otvorenosti i jakim vezama s partnerima.

U Bijeloj knjizi navodi se pet scenarija, od kojih svaki nudi uvid u moguće stanje Unije do 2025. ovisno o tome što će Europa odabrati. Scenariji obuhvaćaju niz mogućnosti i služe kao ilustracija. Jedan ne isključuje drugi, a nisu ni konačni.

Analizirali smo svih pet scenarija i kakve bi promjene mogli (scenariji) donijeti u kontekstu energetskog, prometnog i okolišnog sektora.

Kroz prvi scenarij naziva "Ne odustajemo", Europska unija želi ostvariti plan pozitivnih reformi što uključuje provedbu i nadogradnju sadašnjih planova reforme. To do 2025. znači, između ostalog, jačanje jedinstvenog tržišta i povećanje ulaganja u digitalnu, prometnu i energetsku infrastrukturu, ali i uspjeh zemalja članica u pozitivnom oblikovanju globalne politike u nizu područja kao što su klima, financijska stabilnost i održivi razvoj. Za ilustraciju to bi značilo da će se europska kućanstva i poduzeća poticati na smanjenje potrošnje energije i proizvodnju vlastite čiste energije, što će u prosijeku dovesti do manjih računa. Međutim i dalje će se polovica toga iznosa plaćati dobavljačima izvan EU-a. Europljani će se moći koristiti povezanim automobilima[1], ali će i dalje nailaziti na neke pravne i tehničke prepreke pri prelasku granica.

Drugim scenarijem naziva "Samo zajedničko tržište" Europska unija predviđa kako se zemlje članice neće moći dogovoriti oko mnogih područja politika, stoga će se sve više usredotočiti na produbljivanje nekih ključnih aspekata jedinstvenog tržišta. Zbog toga Unija u većini područja politika ne bi intenzivirala rad već bi se nova pitanja od zajedničkog interesa rješavala bilateralno. Time bi se znatno smanjilo regulatorno opterećenje. Kao ilustracija spominje se kvaliteta zraka i kvaliteta vode uz rijeka koja nije ista u svim zemljama članicama, kao i da neke zemlje odustaju od standarda i propisa o štetnim emisijama. Izbor toga scenarija značio bi i da Europljani ne bi bili skloni koristiti se povezanim automobilima zbog nedostatka pravila i tehničkih standarda na razini cijelog EU-a.

Kroz treći scenarij naziva "Oni koji žele više, čine više", Europska unija omogućila bi državama članicama koje to žele da zajedno učine više u određenim područjima. Iz toga bi proizašao dogovor novih skupina država članica o posebnim pravnim i proračunskim aranžmanima kako bi ojačale suradnju u odabranim područjima. Status drugih država članica ostao bi isti, ali bi zadržale mogućnost da se s vremenom pridruže onima koji čine više. Za ilustraciju, povezani automobili koristili bi se u velikoj mjeri u 12 država članica koje su se dogovorile o usklađivanju svojih pravila i standarda. Iste države članice utvrdile bi skup pravila za razjašnjenje pitanja vlasništva i odgovornosti poveznih s internetom stvari.
EK1209_2.jpg
Kroz četvrti scenarij naziva "Činiti manje, ali učinkovitije", EU bi bila usredotočena na bolje i brže ostvarenje rezultata u određenim područjima politika, dok bi u drugima činila manje. U scenariju u kojem postoji konsenzus o potrebi boljega zajedničkog rješavanja određenih prioriteta, EU bi odlučila usmjeriti pozornost i ograničiti resurse na smanjeni broj područja. Pri odabiru novih prioriteta EU bi nastojala bolje uskladiti obećanja, očekivanja i rezultate. Tipičan primjer nedavne neusklađenosti je afera koja se odnosi na problem emisija iz automobila: od EU-a se općenito očekuje da štiti potrošače od varanja proizvođača, ali on nema ovlasti ili oruđa da to čini izravno ili vidljivo. U kontekstu opće politike promatranog scenarija, do 2025. to bi, između ostaloga, značilo da bi se Unija usredotočila na izvrsnost u istraživanju i razvoju te ulagala u nove projekte na razini cijele Unije, a radi potpore dekarbonizaciji i digitalizaciji. Spominje se i dovršenje regionalnih energetskih središta. Za ilustraciju, europski potrošači koje su obmanuli proizvođači automobila mogli bi se osloniti na EU da sankcionira takva poduzeća i dobije odštetu. U kontekstu opće politike promatranog scenarija, spomenimo i kako bi poljoprivrednici imali pristup cjenovno pristupačnim podacima o vremenskim uvjetima u stvarnom vremenu te o uzgoju usjeva zahvaljujući potpuno funkcionalnome Europskom satelitskom sustavu.

Petim scenarijem naziva "Zajedno činimo mnogo više", EU se odlučuje zajednički čitini mnogo više u svim područjima politika. To bi, između ostaloga, do 2025. značilo da unutar EU-a postoji snažna usredotočenost i ambicija da se dovrši uspostava jedinstvenog tržišta u području energetike, digitalizacije i usluga. Zahvaljujući zajedničkom ulaganju u inovacije i istraživanje, uspostavilo bi se nekoliko europskih "Silicijskih dolina" s klasterima ulagatelja rizičnog kapitala, novoosnovanih poduzeća, velikih poduzeća i istraživačkih centara. Za ilustraciju, Europljani bi se neometano koristili povezanim automobilima po cijeloj EU zahvaljujući pravilima na razini cijelog EU-a i provedbenoj agenciji EU-a. Spominje se i kako bi građanima EU-a, koji žele sudjelovati o odlučivanju predloženog projekta vjetroturbina koji financira EU na njihovom lokalnom području, bilo teško odrediti odgovorno europsko tijelo.

Bijelom knjigom trebala bi se pokrenuti iskrena i sveobuhvatna rasprava s građanima o tome kako bi se Europa trebala razvijati u predstojećim godinama. Svaki se glas mora čuti. Europska komisija, zajedno s Europskim parlamentom i zainteresiranim državama članicama, bit će domaćin niza rasprava o budućnosti Europe u nacionalnim parlamentima, gradovima i regijama diljem Europe. Ideje i odlučnost stotina milijuna Europljana bit će pokretač našeg napretka. Naša zajednička volja pokreće Europu prema naprijed. Kao što je to bio slučaj i s prethodnim naraštajima, budućnost Europe u našim je rukama.

[1] Povezani automobili bit će osobni asistenti vozača, moći će se povezati s pametnim domovima i upravljati kućanskim funkcijama

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / FOSCROT
EK1209_3.jpg

Komentari

4000 znakova
HEP KORISNICKA
RIGHT TURBOPUHALA NOVA

Najnovije

REFLECTA RIGHT

Prijava na newsletter

ABB WIND NOVI

Najčitanije

CAPAROL 300-1
HEP OPSKRBA 2