ZELEN

Specijali

ABB: VODEĆE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJIREFLECTA: Inovacijama do bolje svjetlostiHEP OPSKRBA: ENERGIJA MEĐU NAMA

Politika

Poduzetnički impuls 2013: Fond veći od 730 milijuna kuna

Poduzetnički impuls 2013: Fond veći od 730 milijuna kuna
Zagreb, 24. siječnja 2013. - Ministar poduzetništva i obrta, Gordan Maras, danas je na 73. po redu sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavio 'Poduzetnički impuls' - Program poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu, a zanimljivo je kako će se u okviru programa financiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrta s ukupnim fondom od 1.200.000 kuna financirati projekti energetske učinkovitosti. Ukupni fond Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu iznosi 730.573.134 kune, a prema neslužbenim informacijama svi natječaji trebali bi biti otvoreni početkom veljače. U nastavku donosimo strukturu financiranja...
Energo Media Servis (edukacijski centar) 15.02. i 16.02.2013. održati će seminar pod nazivom 'Kako dobiti sredstva iz Poduzetničkog impulsa 2013.' Detaljne informacije možete dobiti na linku. Također, Energo Media Servis (konzultantski centar) pruža i uslugu izrade cjelokupne natječajne dokumentcije za prijavu na Poduzetnički impuls 2013. Obratite se na +385-1-6441-445 ili slanjem upita na info@croenergo.eu.
SUSTAV POTPORA
MJERA A. RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
A822050 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA 15.000.000
A1 Mikro poduzetništvo i obrt 11.567.600
A2 Poduzetništvo kreativnih industrija 3.000.000
Projekti u tijeku odobreni 2012. 432.400
A560095 MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI 6.000.000
A3 Mladi i početnici u poduzetništvu 5.764.066
Projekti u tijeku odobreni 2012. 235.934
A563118 POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA 2.000.000
A4 Zadružno poduzetništvo 2.000.000
A817050 JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I OBRTNIKA 3.000.000
A5 Jačanje poslovne konkurentnosti klastera 3.000.000
UKUPNO ZA MJERU A. 26.000.000
MJERA B. JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I OBRTNIKA
A817050 JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA I OBRTNIKA 40.500.000
A563119 POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA 52.875.305
B1 Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika 74.871.452
B2 Poduzetništvo u turizmu "1000 bazena za hrvatski turizam“" 4.000.000
B3 Poticanje inovativnog poduzetništva 4.000.000
Projekti u tijeku odobreni 2012. 503.853
Mjere za poticanje ulaganja 10.000.000
UKUPNO ZA MJERU B. 93.375.305
MJERA C. RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA
A817051 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA 51.340.000
C1 Poduzetničke zone 14.000.000
C2 Tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori 24.000.000
C3 Razvojne agencije i poduzetnički centri 3.340.000
Izravna ulaganja u poduzetničku infrastrukturu 10.000.000
UKUPNO ZA MJERU C. 51.340.000
MJERA D. OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTE I OČUVANJE TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA
A822029 OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTE 16.000.000
A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTA 200.000
D1 Obrazovanje za poduzetništvo 2.200.000
D2 Obrazovanje za obrte 8.400.000
D3 Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta 5.000.000
Programi obrazovanja za obrtnička zanimanja 600.000
UKUPNO ZA MJERU D. 16.200.000
SUSTAV POTPORA UKUPNO 186.915.305
FINANCIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTA I OBRTA
A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE 43.289.043
T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU 380.000.000
A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO 34.900.000
NOVO POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 1.200.000
A560095 MIKROFINANCIRANJE „PRVI KORAK U PODUZETNIŠTVO“ 2.100.000
UKUPNO 461.489.043
EU PROGRAMI I PROJEKTI
A544032 POTICANJE EDUKACIJE-SEECEL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ 2.970.000
A817046 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA 1.000.000
A822015 IPA I 2011 PROGRAM ZAJED. ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP 4.470.000
A822031 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU 150.000
A822041 SF-OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST 500.000
K822018 IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST 67.118.786
UKUPNO 76.208.786
INSTITUCIONALNA PODRŠKA MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU
A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTA 1.800.000
A563018 NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU 600.000
A563101 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA 250.000
A822033 POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA 1.200.000
A822040 PODUZETNIČKI PORTAL 500.000
A822051 KONFERENCIJA O ZADRUGAMA 200.000
A817052 KONFERENCIJA O KLASTERIMA 200.000
K105579 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH 1.010.000
T817041 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA 200.000
UKUPNO 5.960.000
PODUZETNIČKI IMPULS 2013. 730.573.134
Program poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu provodit će se sa značajnim promjenama u obuhvatu mjera u sustavu potpora: od 24 poticajna projekta iz 2012. godine u 2013. godini u sustavu bespovratnih potpora provode se 4 mjere s objedinjenim provedbenim aktivnostima, manji je broj aktivnosti i veći iznosi potpora, za uključivanje u sustav potpora podnosi se projektni prijedlog (sažeti opis ulaganja s vremenskim okvirom i učinkom na rezultate poslovanja), a naglasak je na rezultatima koje korisnici potpora ostvare s dobivenim sredstvima potpore, javni pozivi otvoreni su do iskorištenja planiranih sredstava, poboljšana je infrastruktura za provedbu poticajnih mjera kroz elektroničku komunikaciju, uklanjaju se administrativne prepreke, te se dokumentacija podnosi u smanjenom obujmu, a za određene potrebne informacije uz obveznu dokumentaciju koristit će se službeni izvori kao što su javni registri i administrativni registri tijela državne uprave i slično, korištenjem računala i baza podataka.

Za uključivanje u poticajne Projekte za 2013. godinu podnosi se: Prijavni obrazac, Propisana dokumentacija i Dodatna dokumentacija kojom se pojašnjava Projektni prijedlog ili druge informacije važne za provedbu podnesenog poduzetničkog projekta.

Preduvjeti za podnošenje prijave odnose se na sve subjekte koji se žele uključiti u sustav potpora te trebaju zadovoljiti sljedeće opće uvjete: imati sjedište na području Republike Hrvatske, pozitivno poslovati u prethodnoj godini, imati dokaz o neovisnosti u poslovanju, imati podmirene obveze prema državi, imati podmirene obveze prema zaposlenicima, ispunjavati propise o potporama male vrijednosti (NN 45/2007), imati opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti iz prethodnih godina. Prijavu ne mogu podnijeti podnositelji nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, podnositelji prijava nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije zbog poreznog duga te podnositelja prijava koji imaju blokirani poslovni račun.

Pristigli projektni prijedlozi procjenjivati će se redom pristizanja u tri koraka: Administrativna provjera dostavljene dokumentacije i provjera prihvatljivosti prijavitelja, Ocjena projektnog prijedloga, Provjera proračuna projektnog prijedloga.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS
MINPO PODUZETNIČKI IMPULS - Copy.jpg

Komentari

4000 znakova
HEP KORISNICKA
DRIVES RIGHT

Najnovije

REFLECTA RIGHT

Prijava na newsletter

ABB WIND NOVI

Najčitanije

CAPAROL 300-1
HEP OPSKRBA 2