MSN TOP NOVA

Specijali

ABB: VODEĆE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U INDUSTRIJIREFLECTA: Inovacijama do bolje svjetlostiHEP OPSKRBA: ENERGIJA MEĐU NAMA

Vezano

Poduzetnički impuls 2013: Značajne promjene kriterija i postupka prijave

Poduzetnički impuls 2013: Značajne promjene kriterija i postupka prijave
Zagreb, 10. veljače 2013. - Ministarstvo poduzetništva i obrta 09. veljače objavilo je 6 natječaja unutar prvog ciklusa natječaja iz Programa poticanja poduzetništva i obrta - 'Poduzetnički impuls 2013'.
Raspisani su natječaji za Mjeru A - Razvoj mikropoduzetništva i obrta (Mikropoduzetništvo i obrt; Poduzetništvo kreativnih industrija; Mladi i početnici u poduzetništvu; Zadružno poduzetništvo te Jačanje poslovne konkurentnosti klastera). Također, raspisan je i natječaj za Mjeru B - Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika (Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika).

U odnosu na prošlu godinu, a posebno u odnosu na godine ranije, kriteriji za prijavu su postroženi kao i sam postupak prijave.

U suštini, Ministarstvo je objavilo objedinjeni Javni poziv za sve tri aktivnosti (A.1, A.2 i A.3) iz Mjere A - Razvoj mikro poduzetništva i obrta. Sukladno objavljenim uvjetima za podnošenje zahtjeva, za sve tri kategorije mogu se kandidirati isključivo mikro poduzeća što podrazumijeva da su 2012. godine zapošljavali minimalno 1, a maksimalno 9 osoba te koji su poslovali najmanje 2 godine do datuma podnošenja prijave, osim u aktivnosti A.3 (Mladi i početnici u poduzetništvu) gdje je navedeno da su poslovali najviše do 3 godine prije datuma podnošenja prijave. Ostali kriteriji ostali su gotovo jednaki, a podrazumijevaju da kandidati imaju sjedište na području Republike Hrvatske, da su pozitivno poslovali u 2012. godini, da imaju podmirene obveze prema državi, da imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, da su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti, da imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ukoliko su iste dobili (ranijih godina), da pojedinačni vlasnici imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća te da su neovisni u poslovanju.

Visina potpora za ove tri aktivnosti definirana je od minimalnih 20 do maksimalnih 250 tisuća kuna, a u tekstu Javnog poziva ovoga su puta strogo definirani prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi. PDV (bez obzira je li poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije) nije prihvatljiv trošak, a definirani prihvatljivi troškovi samo su oni troškovi koji su nastali NAKON potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore. Javni poziv otvoren je do iskorištavanja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2013. godine. Zanimljivo je kako se od ove godine za svaki prihvatljivi pojedinačni trošak za kojeg želite ostvariti bespovratne potpore moraju dostaviti 3 neovisne ponude.

Kada govorimo o obrascima za prijavu, osim prijavnog obrasca koji sadrži opće podatke o tvrtki/obrtu, uveden je obrazac koji strogo definira projektni prijedlog. Navedeno prilično sliči obrascima za prijavu u prvom krugu za sredstva iz programa IPA IIIc, a sadrži (zahtijeva) opis profila poduzeća, opis relevantnosti, opis projekta, metodologiju te održivost. Uz to nalazi se i zanimljiva tablica koja zahtijeva detaljan popis aktivnosti, pripadajuće vrijeme izvršenja aktivnosti, očekivane rezultate, očekivane učinke, polaznu vrijednost te ciljanu vrijednost kroz kontekst vremenskog okvira. Nadalje, ovaj obrazac sadrži (zahtijeva) opis operativnih kapaciteta te financijski plan. Uveden je i tzv. obrazac 'Skupna izjava MPO/2013' putem koje se od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe zahtjeva da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavi da je u svojem poslovanju neovisan (u smislu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva), da ima podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi, da protiv njega nije izrečena pravomoćna presuda te kojom daje podatke o povezanim osobama. Navedenu izjavu potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Na kraju, obrascem pod nazivom 'Izvještaj o provedbi projekta' strogo su definirani kriteriji i uvjeti izvještavanja o provedbi projekta, a za kojeg su ostvarena sredstva državne potpore.
Korisnike podsjećamo kako će Energo Media Servis 15.02. održati cjelodnevni seminar 'Kako dobiti sredstva iz Poduzetničkog impulsa 2013.' Poseban naglasak stavljen je na opće i specifične kriterije prijave i izradu natječajne dokumentacije. Povoljniju cijenu kotizacije možete ostvariti za svoju prijavu do 13.02. Sve dodatne informacije možete dobiti na linku. Također, Energo Media Servis (konzultantski centar) pruža i uslugu izrade cjelokupne natječajne dokumentacije za prijavu na Poduzetnički impuls 2013. Obratite se na +385-1-6441-445 ili slanjem upita na info@croenergo.eu.
U svakom slučaju Vam savjetujemo da sudjelujete na seminaru kako biste u potpunosti bili sigurni jeste li prihvatljivi kandidat za dobivanje sredstava.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / ENERGO MEDIA SERVIS
MINPO PODUZETNIČKI IMPULS - Copy.jpg

Komentari

4000 znakova
HEP KORISNICKA
MNS RIGHT NOVA

Najnovije

REFLECTA RIGHT

Prijava na newsletter

ABB WIND NOVI

Najčitanije

CAPAROL 300-1
HEP OPSKRBA 2