Tržište električne energije u BiH liberalizirano prije tri godine, kupci ostali vjerni elektroprivredama

Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini liberalizirano je 2015. godine, što je kupcima omogućilo da električnu energiju kupuju na tržištu, bilo od tri elektroprivrede u većinskom državnom vlasništvu, bilo od neovisnih opskrbljivača. Klix.ba istražio je zašto je odziv kupaca spram otvorenog tržišta bio i više nego skroman i da li su stvoreni preduvjeti za povećanje cijena električne energije.

Krajnji kupci su 2015. godine stekli pravo na slobodan izbor opskrbljivača, što znači da sve kategorije krajnjih kupaca električne energije u BiH, pa i domaćinstava, imaju mogućnost slobodnog izbora opskrbljivača. Pored tri elektroprivrede u BiH, registrirane su još 23 kompanije koje imaju licencu za opskrbu.

U Elektroprivredi BiH su zaključili da je odziv kupaca spram otvorenog tržišta prethodnih godina bio i više nego skroman, zbog čega procjenjuju da su za kategoriju domaćinstva regulirane tarife i dalje relativno niske te da za tržišne opskrbljivače ne ostavljaju prostora za formiranje nižih tarifa koje bi omogućile profit.

Obrazložili su da je 2016. godine došlo do evidentnijeg prelaska dijela krajnjih kupaca kod drugih opskrbljivača, ali se većina njih u drugom polugodištu 2017. ponovo vratila pod okrilje EPBiH, prvenstveno zbog cijena.

Amer Jerlagić, bivši direktor Elekroprivrede BiH, objašnjava za Klix.ba da, kad je tržište električne energije apsolutno oslobođeno, nije stavljeno ograničenje ni na domaćinstva, odnosno na takozvanu ostalu potrošnju, ali da opskrbljivači, praktično, ne mogu biti konkurentni na tržištu.

Procjene opskrbljivača su, vjerojatno, da je riječ o puno kupaca s niskim maržama i da su cijene električne energije, koje trenutno nude elektroprivrede u većinskom državnom vlasništvu, toliko niske da nije bilo uvijeta za bolju cijenu koju će ponuditi opskrbljivači. S te strane se nije išlo u nuđenje električne energije domaćinstvima,” rekao je Jerlagić.

Istaknuo je i da su trenutne cijene u Bosni i Hercegovini najniže u Europi, a da eventualno samo Srbija može imati niže cijene električne energije za domaćinstva.

Jerlagić je rekao da je gotovo nemoguće imati niže cijene od onih koje danas imamo u Bosni i Hercegovini. No, u usporedbi cijena električne energije u Bosni i Hercegovini i zemljama Europske unije, može se reći da su bh. cijene niske, ako se pri tome ne uzme u obzir životni standard i kupovna moć građana.

You might also like

Leave A Reply