Elektroprivreda BiH na polugodištu sa 28 milijuna KM neto dobiti

Elektroprivreda BiH završila je prvo polugodište sa neto dobiti od oko 28 milijuna KM.

Poslovanje Elektroprivrede BiH značajno je poboljšano u odnosu na stresnu prošlu godinu (loša hidrološka situacija, teškoće zbog ugovora sa Aluminijom…), kada je u ovom periodu ostvaren gubitak od 22,8 milijuna KM.

Poslovni prihodi su ostvareni na razini od 479,9 milijuna KM i manji su nego godinu ranije kada su iznosili 568,2 milijuna KM. No, istovremeno su smanjeni poslovni rashodi sa prošlogodišnjih 598,4 milijuna KM na 439,5 milijuna KM.

Elektroprivreda BiH je na kraju razdoblja zapošljavala 4.463 radnika, 53 radnika manje nego godinu ranije.

Izvor

You might also like

Leave A Reply