Hrvatska neće ispuniti ciljeve recikliranja otpada?

Gospodarenje otpadom važno je za svakoga od nas. Prema nedavno objavljenim procjenama Svjetske banke, očekuje se da će se godišnja proizvodnja otpada povećati se s 2,01 milijarde tona 2016. na 3,40 milijardi tona 2050. godine.

Iako se gospodarenje otpadom i recikliranje u Europi poboljšavaju, jedno je jasno: stvari ne mogu ostati kakve jesu, već treba učiniti više. Komisija je objavila najnoviji pregled primjene europskih pravila o gospodarenju otpadom i recikliranju u Europi.

Iako države članice kontinuirano napreduju, Komisija je prepoznala ozbiljne nedostatke koje treba brzo riješiti kako bi Europljani mogli uživati u ekološkim i gospodarskim pogodnostima kružnoga gospodarstva.

Kada je riječ o komunalnom otpadu, za 14 država članica utvrđen je rizik od nepostizanja cilja od 50 posto recikliranja do 2020. (Bugarska, Hrvatska, Cipar, Estonija, Finska, Grčka, Mađarska, Latvija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Španjolska). Te zemlje moraju pojačati djelovanja kako bi njihovi stanovnici i gospodarstvo osjetili koristi kružnoga gospodarstva.

Komisija je stoga predstavila nacrte djelovanja kako bi se zajamčilo poštovanje zakonodavstva EU-a o otpadu u tim zemljama. Zakonodavstvo o otpadu temelj je prelaska Europe na strategiju kružnoga gospodarstva koju je predložila Junckerova Komisija te predstavlja priliku za rast, otvaranje radnih mjesta i učinkovitije korištenje resursa.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: “Europski parlament i Vijeće ministara nedavno su donijeli pravila EU-a o gospodarenju otpadom. To znači da Europa ima priliku postati svjetski predvodnik u modernom gospodarenju otpadom i dodatno razviti svoje kružno gospodarstvo. Još uvijek postoje razlike među različitim dijelovima Europe, no napredak je neophodan i moguć ako nadležna nacionalna i lokalna tijela provedu djelovanja navedena u ovom izvješću. Komisija je spremna olakšati provedbu tehničkom pomoći, potporom iz strukturnih fondova i podrškom u razmjeni najboljih praksi“.

Nastavno na ovo izvješće Komisija će organizirati posjete državama članicama u kojima postoji rizik od nepostizanja ciljeva za komunalni otpad do 2020. te s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima i relevantnim dionicima održati rasprave o prilikama i izazovima u tom području.

Izvor

You might also like

Leave A Reply