Održan sastanak o skorom pokretanju javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje ugljikovodika na području Dinarida

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić održao je danas u Šibeniku radni sastanak sa županima Splitsko- dalmatinske, Šibensko- kninske, Zadarske i Karlovačke županije kao i sa predstavnicima Ličko- senjske županije na kojemu je i službeno najavljeno skoro pokretanje postupka javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje ugljikovodika na području Dinarida.

U razgovoru sa županima i predstavnicima županija na čijim prostorima se nalaze predloženi istražni prostori, ministar Ćorić je još jednom naglasio želju Vlade RH za pravodobnim informiranjem i uspostavljanjem partnerskih odnosa sa svim ključnim dionicima, a prvenstveno lokalnom samoupravom.

Naime, upravo lokalna samouprava ima najveću izravnu korist od istraživanja ugljikovodika. Na primjeru jedinica lokalne samouprave u istočnoj Slavoniji na čijem prostoru se odvija istraživanje za koje su dozvole dodijeljene 2016. godine, samo na račun naknada uplaćeno je preko 17 milijuna kuna koje su općinama donijele mogućnosti za nova, dodatna ulaganja u kvalitetu života lokalnih zajednica.

Ministar Ćorić i predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan naglasili su kako je istraživanje ugljikovodičnih potencijala Dinarida nastavak procesa Vlade Republike Hrvatske koji je započeo prije četiri godine donošenjem prvog Zakona o ugljikovodicima i otvaranjem prvih natječaja s ciljem pokretanja novih investicija, odnosno revitalizacije domaće proizvodnje.

Valja još jednom napomenuti kako je riječ prvenstveno o snimanju potencijala ugljikovodika dok će se o eventualnoj eksploataciji, kao i njezinoj isplativosti, moći govoriti tek nakon istraživanja.

Izvor

You might also like

Leave A Reply