Prikupljeno preko 13.200 kn za pošumljavanje Dalmacije

U sklopu kampanje "Svim’ na Zemlji, daruj drvce!", građani i građanke donirali su ukupno 13.255,02 kuna za pošumljavanje ugroženih šumskih područja Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Od toga je 11.735,02 kuna prikupljeno putem uplata na žiro račun udruge “Eko-Zrmanja”, dok je 1.520 kuna donirano tijekom javnih akcija u Zadru i Zagrebu. Skupljanje donacija trajalo je od 12. prosinca 2018. godine do 12. siječnja 2019. godine te se u tom razdoblju uključilo oko 200 građana i građanki diljem Hrvatske.

“Svim’ na Zemlji, daruj drvce!” kampanja je koju već drugu godinu zaredom provode udruge Zelena akcija, Eko Zadar i Eko-Zrmanja, a ove godine i uz ekološku udrugu “Krka Knin”. Cilj ove kampanje je osvješćivanje razornih posljedica konzumerizma i neodgovornog odnošenja prema šumskim ekosustavima te suočavanje s nekim od tipičnih problema poput prekomjerne i nelegalne sječe, požarima te tonama otpada koji završi u šumama.

Sada kreće drugi dio kampanje – priprema za veliku akciju pošumljavanja na jesen 2019. godine. Sljedeći korak je izbor lokacije i vrste prigodne za sadnju na odabranim područjima Zadarske i Šibensko-kninske županije, koja će se dogovoriti u suradnji s nadležnim institucijama. Donatori i donatorice će moći pratiti cijeli proces sve do akcije sadnje kada će udruge Eko Zadar, Eko Zrmanja i “Krka” Knin, u suradnji s lokalnim volonterima i akterima te uz stručno vodstvo Hrvatskih šuma, posaditi mlada drvca.

Izvor

You might also like

Leave A Reply