Zbog čega je najavljena hajka na vukove usred nacionalnog parka u Srbiji?

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i WWF izražavaju revolt zbog najavljene hajke na vukove koja se treba održati 16. veljače na prostoru zaštićenog područja Nacionalni park "Đerdap".

WWF poziva javnost da se pridruži i kaže “ne” najavljenom ubijanju vukova, a od nadležnih traži odgovore na pitanja – ako vukovi nisu sigurni u zaštićenim područjima, gdje će biti? I kome smetaju vukovi u šumama Đerdapa?

Prije pet godina uprava Nacionalnog parka “Đerdap” planirala je ubiti oko 100 europskih jelena, a razlog je bila navodna prenaseljenost. Naravno da je nemoguće da na istom području postoji prenaseljenost plijena i predatora, pa se postavlja pitanje potrebe da se vukovi ubijaju.

Sam naziv najavljene manifestacije ’Susret s vukom’ izrazito je ciničan. Umjesto da Nacionalni park nazočnost vukova iskoristi na najbolji mogući način, promovirajući divlju i očuvanu prirodu, oni te mitske životinje predstavljaju kao jeftine mete. Vukovi imaju neprocjenjivo velik ekološki, sanitarni, kulturološki i duhovni značaj u cijelom svijetu, a posebno kod naroda na Balkanu. Neopravdano ubijanje vukova ne može i ne smije biti turizam“, upozorava Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Udruženja napominju da Srbija nema izrađen plan upravljanja populacijama vuka i njegov izlov se planira na neodgovarajućim i nepouzdanim podacima. Kao potpisnica najznačajnijih međunarodnih konvencija iz sektora zaštite biološke raznolikosti (Konvencija o biološkoj raznolikosti, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i staništa, Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih divljih vrsta), Republika Srbija je obavezna izraditi takve planove. Lov i drugi oblici korištenja divljih vrsta trebaju biti zasnivani na pouzdanim i točnim podacima, a država treba osigurati dugoročno očuvanje populacija tih vrsta. To je dodatni razlog da se lovci i nadležne institucije suzdrže od bilo kakve promocije lova na vukove, a pogotovo lova kao turističke atrakcije.

Važeći zakonski okvir u Srbiji omogućava lov i siječu šume u najvrjednijim prirodnim područjima, nacionalnim parkovima. Rijetke su zemlje koje imaju tako neodgovoran odnos prema svom prirodnom nasljeđu. Svakako da je organiziranje ovakvih manifestacija u potpunoj suprotnosti sa suvremenim konceptom zaštićenih područja, pa pozivamo organizatore i nadležne institucije da odustanu od ovakvih manifestacija i da bave se onim što im je primarni cilj definiran Zakonom o nacionalnim parkovima: očuvanje i unapređenje vrijednosti bioraznolikosti, georaznolikosti, kao i kulturno-povijesnih vrijednosti“, ističe direktor WWF Adrije Deni Porej.

Vodeći stručnjaci procjenjuju da Srbiju naseljava oko 800 jedinki vukova, dok svake godine u hajkama bude ubijeno njih oko stotinu. Iskustva znanstvenika iz mnogih država Europe i Sjeverne Amerike pokazala su da se ubijanjem vukova ne rješavaju problemi poput sukoba stočara i zvijeri.

Izvor

You might also like

Leave A Reply