Daily Archives

February 1, 2019

U subotu je Svjetski dan močvarnih staništa

Od 1991. godine Republika Hrvatska dio je Ramsarske konvencije, a na istoimenom popisu su Parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve. Tema…