Daily Archives

February 6, 2019

MOL od Hrvatske traži čak 6.5 milijardi kuna

Računice u Ini pokazuju da su regulatorne odluke hrvatske Vlade nanijele kompaniji u razdoblju od 2011. do 2016. u plinskom poslovanju štetu veću od tri milijarde kuna. Vlada Ive Sanadera se u siječnju 2009. Glavnim ugovorom o plinskom…