Klimatski neutralna Europa do 2050. godine: Europska komisija usvojila stratešku dugoročnu viziju

Europska komisija danas je usvojila stratešku dugoročnu viziju za prosperitetnu, modernu, konkurentnu i klimatski neutralnu ekonomiju do 2050. - Čisti planet za sve (A Clean Planet for all.).

Strategija pokazuje kako Europa može predvoditi put ka klimatskoj neutralnosti ulaganjem u realistična tehnološka rješenja, osnaživanje građana i usklađivanje djelovanja u ključnim područjima kao što su industrijska politika, financije ili istraživanja, no uz istodobno osiguravanje socijalne pravednosti za pravednu tranziciju, piše globalenergy.today.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik Europske komisije zadužen za Energetsku uniju, izjavio je: “Ne možemo živjeti sigurno na planetu s klimom koja je izvan kontrole. No to također ne znači da trebamo žrtvovati egzistenciju Europljana kako bi smanjili emisije. Tijekom proteklih godina pokazali smo kako smanjiti emisije, uz istovremeno stvaranje prosperiteta, kvalitetnih lokalnih radnih mjesta i poboljšanje kvalitete života ljudi. Europa će se neizbježno nastaviti mijenjati. Naša strategija sada pokazuje da je realistično do 2050. godine Europu učiniti i klimatski neutralnom i prosperitetnom, a da pritom niti jedan građanin, kao ni jedna regija ne budu izostavljeni.

Miguel Arias Cañete, EU povjerenik za klimatske akcije i energiju, dodao je: “EU je već započela modernizaciju i transformaciju prema klimatski neutralnoj ekonomiji. Danas jačamo naše napore predlaganjem strategije kojom će Europa postati prva svjetska klimatski neutralna ekonomija do 2050. godine. Klimatska neutralnost je nužna, moguća i u interesu Europe. Potrebno je ispuniti dugoročne ciljeve Pariškog sporazuma. To je moguće uz postojeće tehnologije i one koje su blizu implementacije. U interesu Europe je da prestane trošiti na uvoz fosilnih goriva i ulaže u značajna poboljšanja svakodnevnog života svih Europljana. EU će podupirati one koji su više pogođeni ovom tranzicijom, tako da su svi spremni prilagoditi se novim zahtjevima klimatski neutralne ekonomije“.

Svrha ove dugoročne strategije nije određivanje ciljeva, već stvaranje vizije i smjera, planiranja i nadahnuća, kao i omogućavanje dionicima, istraživačima, poduzetnicima i građanima da razviju nove i inovativne industrije, tvrtke i povezano poslovanje. Prema najnovijem Eurobarometru (studeni 2018.) 93% Europljana vjeruje da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim aktivnostima, a 85% se slaže da borba protiv klimatskih promjena i učinkovitija uporaba energije mogu stvoriti gospodarski rast i radna mjesta u Europi. EU smatra kako danas objavljenom vizijom može informirati i druge kako zajednički stvoriti čist planet i pokazati da je transformacija ekonomije moguća i korisna.

Dugoročna strategija razmatra portfelj raspoloživih opcija za zemlje članice, poslovne subjekte i građane te kako oni mogu pridonijeti modernizaciji našeg gospodarstva i poboljšati kvalitetu života Europljana. Strategija nastoji osigurati da je tranzicija društveno pravedna i povećava konkurentnost gospodarstva i industrije EU-a na globalnim tržištima, osiguravajući visoku kvalitetu radnih mjesta i održivi rast u Europi, istovremeno pomažući u rješavanju drugih ekoloških izazova, kao što su kvaliteta zraka ili gubitak bioraznolikosti.

Put do klimatski neutralne ekonomije zahtijevat će zajedničko djelovanje u sedam strateških područja: energetska učinkovitost; korištenje obnovljivih izvora energije; čista, sigurna i povezana mobilnost; konkurentna industrija i kružno gospodarstvo; infrastruktura i interkonekcije; bioekonomija i prirodna skladišta ugljika; hvatanje i skladištenje ugljika radi rješavanja preostalih emisija. Provođenje svih strateških prioriteta pridonijelo bi pretvorbi vizije u realnost.

Dugoročna strategija je poziv svim institucijama EU-a, nacionalnim parlamentima, poslovnom sektoru, nevladinim organizacijama, gradovima i zajednicama, kao i građanima – a posebno mladima, da sudjeluju u osiguravanju i zadržavanju vodstva EU te osiguravanju da drugi međunarodni partnere mogu učiniti isto.

You might also like

Leave A Reply