Koje su tehnološke inovacije potrebne za tranziciju na čistu energiju?

Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije (IRENA) nedavno je objavila dokument koji je dio projekta "Innovation landscape for a renewable-powered future”, a kojim su mapirane relevantne inovacije, identificirane sinergije i formulirana rješenja za integraciju visokog udjela promjenjive obnovljive energije (VRE) u elektroenergetskim sustavima.

Sažetak naziva “Innovation landscape for a renewable-powered future: Solutions to integrate variable renewables” ilustrira potrebu za sinergijama između različitih inovacija kako bi se stvorila konkretna rješenja. Tako rješenja za poticanje korištenja energije sunca i vjetra obuhvaćaju četiri široke dimenzije inovacija: tehnologije koje omogućavaju razvoj, poslovni modeli,  stvaranje tržišta i upravljanje sustavima.

Osim sažetog izvješća, projekt uključuje i niz podnesaka, od kojih svaki pokriva jednu od 30 ključnih inovacija koje su identificirane unutar gore navedene četiri dimenzije.
Izvješće daje pregled blockchain tehnologije i njezine primjenjivosti u elektroenergetskom sektoru, s naglaskom na sredstva pomoću kojih se može omogućiti integracija većeg udjela obnovljivih izvora energije. Uz “pametne ugovore”, blockchain ima potencijal odigrati glavnu ulogu u integraciji obnovljivih izvora energije kroz automatizaciju procesa, povećanje fleksibilnosti elektroenergetskog sustava i smanjenje transakcijskih troškova. Istovremeno ova tehnologija može ubrzati usvajanje drugih tehnologija, kao što su skladištenje energije i električna vozila (EV), što dovodi do poboljšanog upravljanja mrežom i rada sustava.
You might also like

Leave A Reply