Vlada: Tijekom 4 ročišta u arbitražnom postupku s MOL-om Hrvatska je iznijela svoje argumente, očekujemo da će biti i uvaženi

Slijedom nekoliko medijskih natpisa, Vlada RH obavještava kako je arbitražni postupak, koji je pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu pokrenuo MOL krajem 2013. godine, još uvijek u tijeku.

Financijski dio zahtjeva MOL-a u ovom postupku težak je oko milijardu američkih dolara, što je stara informacija koja je još u siječnju 2017. objavljena u specijaliziranom časopisu CEE Legal Matters u sklopu izvještaja o arbitražnim postupcima.

Tijekom četiri održana ročišta hrvatska strana iznijela je svoje argumente pobijajući da je svojim diskriminatornim, arbitrarnim i netransparentnim postupanjem nanijela štetu investiciji MOL-a u INA –i te su očekivanja Vlade da će oni i biti uvaženi.

Stav Hrvatske je poznat, a to je da MOL nije pretrpio nikakvu štetu, već da je naša država ta koja je oštećena ugovorima koji su plod koruptivnog djelovanja. Rasprava pred Arbitražnim sudom je završila u srpnju prošle godine i sada smo u fazi čekanja odluke Arbitražnog suda. To je proces koji može potrajati i godinu dana ili više kada se radi o kompleksnim postupcima. S obzirom na fazu postupka, nije moguće iznositi više detalja.

Hrvatska Vlada prihvatila je Izjavu EU-a o pravnim posljedicama presude Suda Europske unije u predmetu Achmea i o zaštiti ulaganja u Europskoj uniji kojim se utvrđuje da za investicijske sporove između država članica ne može biti nadležan sud izvan EU-a. Slijedom toga, u svim arbitražnim postupcima koji su pokrenuti protiv Hrvatske temeljem ugovora o zaštiti ulaganja s državama članicama EU-a ili Ugovora o Energetskoj povelji uložen je prigovor nenadležnosti Arbitražnog suda u Washingtonu.

Izvor

You might also like

Leave A Reply