Što donosi konačna verzija Zelene knjige za izradu Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050.?

Sukladno smjernicama Povjerenstva za izradu Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050., Energetski Institut Hrvoje Požar izradio je Zelenu knjigu odnosno analitičke podloge koje prethode izradi same Strategije.

S ciljem uključivanja zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dana 05. studenog 2018. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo konačni Nacrt Zelene knjige i pozvalo zainteresiranu javnost da dostavi svoje komentare na predloženi Nacrt Zelene knjige.

Nastavno na pristigle komentare na Nacrt Zelene knjige, dorađen je Nacrt Zelene knjige te je izrađena konačna verzija Zelene knjige i Dokument odgovori na komentare na nacrt Zelene knjige.

U skladu s konačnom verzijom Zelene knjige, izrađena je Bijela knjiga. Bijela knjiga je usuglašena, pročišćena i sažeta prezentacija postojećeg stanja i analitičkih ishoda za odabrane scenarije razvoja sukladno rezultatima Zelene knjige.

Kako bi uključili u konstruktivnu raspravu svu zainteresiranu javnost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poziva zainteresiranu javnost da preuzme nacrt Bijele knjige te da se svojim komentarima uključi u samu izradu Strategije, kao i na dostavu komentara do 15. travnja 2019. godine, a kako bi se dobiveni komentari mogli implementirati u nacrt Strategije.

Izvor

You might also like

Leave A Reply