Vlada dala suglasnost Plinacrou za davanje jamstva od 22,6 mil. eura LNG Hrvatska

Vlada je dala suglasnost tvrtki Plinacro da da jamstvo u iznosu od 22,6 milijuna eura tvrtki LNG Hrvatska radi povlačenja bespovratnih EU sredstava za realizaciju plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku.

Hrvatska je u prosincu 2017. potpisala s Europskom komisijom sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 101,4 milijuna eura za izgradnju terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) na Krku. Time će se pokriti dio troškova izgradnje tog terminala koji se procjenjuju na 234 milijuna eura.

Po riječima ministra energetike i zaštite okoliša Tomislava Ćorića, sukladno pravilima EK, prije povlačenja navedenih bespovratnih sredstava potrebno je dostaviti bankarsku garanciju odnosno korporativno jamstvo vlasnika LNG Hrvatska kao sredstvo osiguranje da će se sredstva namjenski utrošiti.

Vlada je u Sabor uputila i izmjene i dopune Zakona o tržištu električne energije, kojima poslove inspekcijskog nadzora koje su provodili nadležni inspektori sukladno Zakonu o tržištu električne energije, od 1. travnja preuzima Državni inspektorat (DI).

Izvor

You might also like

Leave A Reply