Privacy Policy

Prava i način uporabe portala croenergo.eu

Portal croenergo.eu je dnevno-informativni specijalizirani medijski portal o pitanjima energetike i zaštite okoliša. Portal croenergo.eu obavljat će isključivo informiranje o spomenutim pitanjima.

Korištenjem bilo kojeg dijela portala croenergo.eu automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane portala croenergo.eu u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

(1) SPORAZUM IZMEĐU KORISNIKA I PORTALA CROENERGO.EU

Portal croenergo.eu sastoji se od podataka iz vlastitog razvoja i od podataka preuzetih s raznih web stranica u zemlji i svijetu.

Portal croenergo.eu ponuđen Vam je uvjetom da pristanete bez izmjena na uvjete i napomene koje se ovdje nalaze. Vaša upotreba portala croenergo.eu označava kako ste prihvatili sve takve uvjete i napomene.

(2) IZMJENE OVIH UVJETA KORIŠTENJA

Zadržavamo pravo promijeniti uvjete korištenja pod kojima je portal croenergo.eu ponuđen.

(3) VEZE PREMA DRUGIM WEB ODREDIŠTIMA

Portal croenergo.eu može sadržavati veze prema drugim web odredištima (u daljnjem tekstu: “Povezana odredišta”).

Povezana odredišta nisu pod kontrolom portala croenergo.eu i portal croenergo.eu nije odgovoran za sadržaje na bilo kojima od povezanih odredišta, uključujući bez ograničenja bilo koju daljnju vezu koja se nalazi na povezanom odredištu, ili bilo kakve izmjene povezanog odredišta.

Portal croenergo.eu nije odgovoran za webcasting ili bilo kakvu drugu formu komunikacije koju ste primili od bilo kojeg povezanog odredišta.

Portal croenergo.eu pruža navedene veze samo kao pogodnost za Vas i uključivanje veza prema povezanim odredištima ne implicira provjeru tih odredišta od strane portala croenergo.eu ili administratora portala croenergo.eu.

(4) ZABRANA NEZAKONITE ILI ZABRANJENE UPORABE

Kao uvjet Vašeg korištenja portala croenergo.eu, Vi garantirate portalu croenergo.eu kako ga nećete koristiti za bilo kakvu svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uvjetima.

Ne smijete koristiti portal croenergo.eu na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, deaktivirati, preopteretiti ili onemogućiti portal croenergo.eu.

Ne smijete steći ili pokušati steći bilo kakve materijale ili informacije korištenjem bilo kakvih sredstava koja nisu namjerno omogućena ili pružena kroz portal croenergo.eu.

(5) KORIŠTENJE KOMUNIKACIJSKIH USLUGA

Portal croenergo.eu može sadržavati forume, chat, news grupe, osobne web stranice, kalendare i/ili bilo kakve druge sadržaje koje Vam omogućavaju komunikaciju sa javnošću, grupom osoba ili pojedincima (u daljnjem tekstu: “Komunikacijske usluge”).

Korištenjem komunikacijskih usluga slažete se kako ćete ih koristiti kako biste postavili, primili ili poslali poruke i materijale koji su ispravni i odgovaraju pojedinoj komunikacijskoj usluzi. Kao primjer, a ne kao ograničenje, slažete se da prilikom upotrebe komunikacijskih usluga nećete:

 1. Postavljati datoteke koje sadrže softver ili druge materijale zaštićene zakonima o autorskom pravu ili intelektualnom vlasništvu (ili pravom na privatnost ili javnost) osim ukoliko imate vlasništvo nad istima ili ste dobili sve potrebne dozvole.
 2. Postavljati datoteke koje sadrže računalne viruse, neispravne datoteke ili bilo kakav softver ili programe koji mogu štetiti radu tuđeg računala.
 3. Oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupovati bilo kakve stvari ili usluge u komercijalne svrhe, osim u slučaju da komunikacijska usluga izravno dopušta takve poruke.
 4. Provoditi ili prosljeđivati ankete, natjecanja, klađenja ili slijedne poruke.
 5. Presnimiti bilo kakvu datoteku postavljenu od strane drugog korisnika komunikacijskog servisa za koju znate, ili je razumno da znate, da ne može biti legalno distribuirana na taj način.
 6. Falsificirati ili obrisati autorske dodatke, pravne ili druge napomene od strane autora ili oznake izvora softvera ili drugih materijala u datotekama koje postavljate.
 7. Ograničiti ili spriječiti bilo kojeg drugog korisnika od korištenja i uživanja komunikacijskih usluga.
 8. Narušiti pravila ponašanja ili druge smjernice koje vrijede za bilo koju pojedinu komunikacijsku uslugu.
 9. Prikupljati informacije od drugima, uključujući i e-mail adrese, bez njihovog pristanka.
 10. Klevetati, zlostavljati, maltretirati, uhoditi, prijetiti ili na bilo koji drugi način ugrožavati legalna prava (kao što su privatnost ili javnost) drugih.
 11. Publicirati, postavljati, snimati, distribuirati ili sijati bilo kakve neprikladne, proste, pogrdne, razvratne, nepoštene ili nelegalne teme, imena, materijale ili informacije.
 12. Kršiti bilo koji primjenjivi zakon ili odredbu.

Portal croenergo.eu nema obvezu nadgledati komunikacijske usluge. No, portal croenergo.eu zadržava pravo pregledati sve materijale postavljene korištenjem komunikacijske usluge i maknuti bilo koji takav materijal po vlastitoj želji. Portal croenergo.eu zadržava pravo ukinuti Vam pristup pojedinom ili svim komunikacijskim uslugama bez upozorenja ili razloga.

Portal croenergo.eu zadržava pravo u bilo kojem trenutku odati bilo kakvu informaciju kako bi se zadovoljio bilo koji primjenjivi zakon, odredba, pravni proces ili državni zahtjev, ili izmijeniti, odbiti postaviti ili maknuti bilo koji materijal, u potpunosti ili djelomično, po vlastitoj želji.

Uvijek budite oprezni prilikom odavanja bilo kakvih osobnih podataka o sebi ili svojoj obitelji prilikom korištenja bilo koje komunikacijske usluge. Portal croenergo.eu ne kontrolira niti odobrava sadržaj, poruke ili informacije u komunikacijskim uslugama te stoga odbija svaku odgovornost vezano uz komunikacijske usluge i bilo kakve akcije koje mogu proizaći iz Vašeg sudjelovanja u komunikacijskim uslugama. Moderatori i administratori nisu ovlašteni glasnogovornici.

Materijali postavljeni na komunikacijsku uslugu mogu biti predmetom ograničenja upotrebe, reprodukcije i/ili širenja. Vi ste odgovorni za pridržavanje takvih ograničenja prilikom presnimavanja materijala.

(6) MATERIJALI DANI NA KORIŠTENJE PORTALU CROENERGO.EU ILI POSTAVLJENI NA PORTALU CROENERGO.EU

Portal croenergo.eu ne polaže pravo na materijale koje dajete na korištenje Portalu croenergo.eu (uključujući primjedbe ili prijedloge) ili postavite, unesete ili snimite na portal croenergo.eu ili povezanu uslugu (u daljnjem tekstu: “Doprinos”). No postavljanjem, unosom ili usnimavanjem Doprinosa dajete portalu croenergo.eu i svim njegovim povezanim zaposlenicima, članovima, suradnicima, partnerima i/ili njegovim dobavljačima pravo da koriste Vaš Doprinos u vezi sa funkcioniranjem njihovog Internet poslovanja, uključujući pravo da: kopiraju, distribuiraju, šalju, javno prikazuju, javno izvode, reproduciraju, mijenjaju, prevode i preuređuju Vaš Doprinos; a po potrebi i da objave Vaše ime vezano uz Doprinos.

Nikakva naknada neće biti plaćena vezano uz upotrebu Vašeg Doprinosa, kako je ovdje objavljeno. Portal croenergo.eu nema obavezu postaviti ili koristiti bilo kakav Doprinos koji ste pridonijeli i može obrisati bilo kakav Doprinos prema vlastitoj želji.

Postavljanjem, unošenjem ili pridonošenjem svojeg Doprinosa garantirate kako posjedujete ili na drugi način imate sva potrebna prava na Doprinos prema opisanom uključujući, bez ograničenja, pravo da dijelite, postavljate, usnimavate ili unosite Doprinos.

(7) IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Informacije, softver, proizvodi i usluge uključene ili dostupne kroz portal croenergo.eu mogu sadržavati netočnosti ili tiskarske pogreške. Promjene se pravovremeno vrše nad ovim informacijama.

Portal croenergo.eu i svi njegovi povezani zaposlenici, članovi, suradnici, partneri i/ili njegovi dobavljači mogu povremeno vršiti popravke ili izmjene na portalu croenergo.eu.

Informacije dobivene putem portala croenergo.eu ne bi se trebale koristiti za osobne, medicinske, legalne ili financijske odluke i trebali biste konzultirati odgovarajućeg profesionalca za specifičan savjet koji specifično odgovara Vašoj situaciji.

Informacije dobivene putem portala croenergo.eu služe isključivo u informativne svrhe i nisu namijenjene kao sredstvo savjetovanja u ulaganjima i trgovanju.

Ukoliko namjeravate trgovati, za potpune informacije obratite se svojem brokeru ili financijskom savjetniku.

Portal croenergo.eu i svi njegovi povezani zaposlenici, članovi, suradnici, partneri i/ili njegovi dobavljači ne prihvaćaju odgovornost za eventualne štete i propuste nastale primjenom bilo kojih informacija objavljenih putem portala croenergo.eu te ne preuzimaju odgovornost za spravnost ili potpunost pruženih informacija.

Portal croenergo.eu i svi njegovi povezani zaposlenici, članovi, suradnici, partneri i/ili njegovi dobavljači ne odgovaraju za primjenjivost, pouzdanost, dostupnost, vremensku dostupnost i točnost informacija, softvera, proizvoda, usluga i pripadajućih slika sadržanih na portalu croenergo.eu za bilo koju svrhu.

Do maksimalnog razmjera dopuštenog primjenjivim zakonom sve takve informacije, softver, proizvodi, usluge i pripadajuće fotografije sadržane na portalu croenergo.eu dani su “kakvi jesu” bez ikakve garancije. Portal croenergo.eu i svi njegovi povezani zaposlenici, članovi, suradnici, partneri i/ili njegovi dobavljači se ovim putem ograđuju od svih garancija i uvjeta vezanih uz ove informacije, softver, proizvode, usluge i pripadajuće fotografije, uključujući implicitne garancije ili uvjete prodaje, prikladnosti za pojedinu svrhu ili naziv.

Do maksimalnog razmjera dopuštenog primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju mogu portal croenergo.eu i svi njegovi povezani zaposlenici, članovi, suradnici, partneri i/ili njegovi dobavljači biti odgovorni za izravne, neizravne, kaznene, slučajne, posebne štete ili bilo kakve štete uopće uključujući, ali ne ograničavajući na, štete zbog gubitka upotrebe, podataka, zarade proizašle iz ili na bilo koji način povezane sa korištenjem ili brzinom rada portala croenergo.eu.

Ukoliko ste nezadovoljni bilo kojim dijelom portala croenergo.eu ili bilo kojom odredbom uvjeta korištenja, Vaše jedino pravo je prestanak korištenja portala croenergo.eu.

(8) ZABRANA/OGRANIČAVANJE PRISTUPA

Portal croenergo.eu i svi njegovi povezani zaposlenici, članovi, suradnici, partneri i/ili njegovi dobavljači zadržavaju pravo, prema vlastitoj želji, zabraniti Vam pristup portalu croenergo.eu i povezanim uslugama ili bilo kojem dijelu bez prethodne najave.

Slažete se kako između Vas i portala croenergo.eu ne postoji nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje ili agencijska veza kao rezultat ovih Uvjeta korištenja ili samog korištenja portala croenergo.eu.

Provođenje ovog Sporazuma od strane portala croenergo.eu ili korištenja portala croenergo.eu ograničeno je postojećim primjenjivim zakonima i pravnim procesima i ništa u ovom Sporazumu ne umanjuje pravo portala croenergo.eu da se poziva zakonskim, sudskim i pravnim zahtjevima vezano uz Vašu upotrebu portala croenergo.eu ili informacija koje su dane ili prikupljene od strane portala croenergo.eu.

Ukoliko se bilo koji propis ovog Sporazuma pokaže neispravnim ili neprimjenjiv sukladno odgovarajućim zakonima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izjavu o odgovornosti prethodno navedenu, neispravan ili neprimjenjiv propis smatrat će se zamijenjenim ispravnim i primjenjivim propisom koji se najbliže slaže sa namjerom originalnog propisa, a ostatak Sporazuma će i dalje vrijediti.

Ukoliko ovdje nije drugačije određeno, ovaj Sporazum predstavlja potpuni sporazum između korisnika portala croenergo.eu i zamjenjuje svaku drugu komunikaciju ili ponudu, elektronsku, usmenu ili pisanu, između korisnika i portala croenergo.eu.

(9) NAPOMENE O KOMUNIKACIJI

Informativna služba portala croenergo.eu je: foscrot.ltd(at)gmail.com. Press služba portala croenergo.eu je: foscrot.ltd(at)gmail.com.

(10) NAPOMENE VEZANE UZ PRAVA I ROBNE MARKE

Sav sadržaj Portala croenergo.eu je: (C)2011.-2019. GLOBALENERGY.TODAY GROUP LIMITED, 8 Albany Street, Hudson House Business Centre, Edinburgh, EH1 3QB, Scotland, United Kingdom.